Textforum

Effektivare översättning

Quickbase är ett verktyg för att effektivt och till låg kostnad producera manualer för översättning. Kunden och Textforum bygger tillsammans upp en databas av standardtexter. Dessa översätts och läggs in i databasen. När en ny manual ska produceras infogas standardtexterna direkt i manualen och man behöver endast skriva den nya texten som därefter översätts. 

Fördelar:

  • Gemensam webbaserad miljö innebär att flera användare kan dela på standardtexterna. 
  • Standardtexter översätts endast en gång och återanvänds, vilket minskar framtida kostnader för översättning.
  • Quickbase säkerställer att endast godkända texter används i manualer, vilket höjer kvaliteten. 
  • Tidsåtgången för manualproduktion minimeras.

Demo:

Kontakta gärna Michael Koch för en demo av Quickbase; michael.koch@textforum.se eller 031-711 27 94.