Textforum

Våra smarta IT-lösningar

 

SÄNK KOSTNADEN, ÖKA KVALITETEN OCH SPAR TID

Vi på Textforum har alltid strävat efter att hålla en hög servicenivå gentemot våra kunder. För att förstärka den personliga servicen har vi utvecklat flera mjukvaror vars syfte är att kapa kostnader och spara tid samtidigt som kvaliteten bibehålls.
 
Vill du ha bättre överblick av dina pågående översättningsprojekt, spara tid när du producerar din tekniska dokumentation, få din kundtidning monterad direkt vid översättningen eller göra ditt företags specifika terminologi tillgänglig för alla medarbetare? 
Då har vi troligtvis en lösning för dig.
 
Välkommen att jobba smart tillsammans med oss!