Textforum

VALIDERING

VAD ÄR VALIDERING OCH HUR PÅVERKAR DET EN ÖVERSÄTTNING?

Validering är en tjänst som innebär lokal marknadsanpassning av en översättning genom validering som görs utifrån kundens önskemål.

På Textforum förstår vi vikten av att använda konsekvent och korrekt bransch- och kundspecifik terminologi. Därför erbjuder vi alltid validering till våra kunder.

Validering är ett viktigt steg i processen för att säkra kvaliteten och en lokal marknadsanpassning. Valideringen görs utifrån dina önskemål. Ofta är det en lokal representant från kunden som säkerställer terminologi och språkbruk. Många av våra kunder låter Textforum hantera hela valideringsprocessen, och det finns flera fördelar:

 

  • Textforum har inarbetade rutiner för validering. Vi är flexibla och lyssnar alltid på dina önskemål, till exempel om vilket filformat som valideringen ska ske i och vad som får ändras.
  • Lokal terminologi sparas i kundspecifika översättningsminnen för framtida bruk. Ju mer som översätts desto fler termer ”återvinns”, och därmed säkerhetsställer vi konsekvens med företagets befintliga dokument.
  • Du som kund slipper lägga tid på att ”jaga folk”. Vi gör det gärna åt dig!
  • Du kan vara säker på att de ändringar som görs i valideringen granskas av oss före leverans.
  • Uppställda leveranstider säkras.

Ett exempel på hur en översättning inklusive validering går till:

1. Du beställer en översättning till ett eller flera språk och meddelar oss att du önskar validering.

2. Vi bekräftar beställningen och ber om kontaktuppgifter till företagets lokala representanter. Ofta räcker det med en e-postadress.

3. Vi kontaktar dessa representanter, eller validatorer, och förklarar hur processen går till.

4. Som beställare bestämmer du själv hur involverad du vill vara i valideringsprocessen. Våra kunder brukar uppskatta att vi tar hand om hela kedjan och levererar en validerad och färdig översättning.

5. Vi lyssnar alltid på kundens validatorer och gör vårt bästa för att underlätta processen för dem, utan att kompromissa på våra valideringsrutiner.