Textforum

Språkgranskning och Korrekturläsning

ÖKA KVALITETEN – LÅT OSS GRANSKA DINA TEXTER

Vi erbjuder korrekturläsning och språkgranskning så att du enkelt kan säkerställa att dina texter är helt felfria. Du sparar tid och pengar och slipper fel som kan påverka såväl ditt budskap som förtroendet hos dina kunder.

 

Vi kan korrekturläsa och språkgranska alla typer av texter. Kanske vill du att vi språkgranskar din originaltext inför att den ska översättas? Eller har du ett material som ska läsas av många och behöver en extra kontroll av en lingvist? Vill du att vi endast ska kontrollera stavning, interpunktion och grammatik eller vill du även att vi ändrar ordval och meningsbyggnad för att ge texten bättre flyt?

 

Du väljer vilken nivå du vill att vi ska arbeta efter:

 

Nivå 1: korrekturläsning

  • Vi korrigerar stavfel, syftningsfel, felaktig interpunktion, böjning och användning av tecken (exempelvis bindestreck, tankstreck och citattecken).

Nivå 2: korrekturläsning och språkgranskning

  • Vi korrigerar stavfel, syftningsfel, felaktig interpunktion, böjning och användning av tecken (exempelvis bindestreck, tankstreck och citattecken).

  • Vi ger texten bättre flyt genom att ändra ordval och meningsbyggnad men skriver inte om hela stycken eller ändrar textens disposition. Vi ser även till att termer används konsekvent.

 

Naturligtvis använder vi oss bara av korrekturläsare och språkgranskare som har den aktuella textens språk som sitt modersmål.
 

 
Kontakta oss för en offert så hjälper vi dig vidare!