Textforum

Projektledning

PROJEKTLEDAREN HAR HELHETSANSVARET FRÅN START TILL MÅL

För oss på Textforum är det en självklarhet att projektledning och rådgivning alltid ingår i ett översättningsprojekt, utan extra kostnad.

 

Som kund hos oss har du en dedikerad projektledare som är din primära kontakt. Det innebär att projektledaren lär känna just dina projekt och preferenser. Våra projektledare har gedigen erfarenhet av att hantera såväl uppdrag med snäva tidsramar som omfattande projekt med flera språk och stora ordvolymer. I arbetet ingår att välja rätt översättare för dig som kund, ansvara för hög kvalitet i översättningarna samt se till att översättningsprocessen är så tids- och kostnadseffektivt som möjligt.

 

Tveka inte att involvera projektledaren när ni ska sätta upp rutiner för era interna översättningsprocesser.

Projektledaren guidar dig rätt

Kommunikation och personligt bemötande går som en röd tråd genom hela vår verksamhet och tillsammans skräddarsyr vi den lösning som passar bäst för ditt företag. En bra dialog innan projektstart gör det lättare att få översättningen precis så som du vill ha den.

 

Exempel på frågor som kan vara bra att diskutera med projektledaren före projektstart:

 

  • Hur ska texten användas, vem riktar den sig till och hur ser behovet av marknadsanpassning och lokalisering ut?
  • Behöver källtexten språkgranskas? En välskriven källtext utan syftningsfel och oklarheter är A och O för en smidig process och bästa möjliga slutresultat. Textforum hjälper gärna till med språkgranskning.
  • Den översatta texten kommer att levereras i samma format som källtexten och vanligtvis är det enklast om vi får tillgång till originalformatet vid projektstart. Om ett redigerbart originalformat saknas så skapar vi ett för er.
  • Vem ska göra layoutarbetet? Vår DTP-avdelning hjälper gärna till. En översatt text kan bli både längre och kortare än källtexten, vilket gör att layouten i översättningen behöver ses över.

Återkoppling

När översättningen är klar rekommenderar vi att texten valideras. Textforum kan anlitas för att hantera det. Om ni sköter valideringsprocessen själva är det viktigt att ni återkopplar till projektledaren, som ansvarar för att översättningsminnen och ordlistor uppdateras med er branschspecifika terminologi och finns redo till nästa gång det är dags att översätta. Läs gärna mer om validering här.

 

Det viktigaste för oss är att du som kund blir nöjd. Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa dig!