Textforum

Översättning

Professionell översättning till många olika språk

Textforum översätter till och från över 40 språk och har ett världsomspännande nätverk med översättare. Alla våra översättare har ett bindande sekretessavtal. För att säkerställa högsta kvalitet arbetar vi enligt modersmålsprincipen, vilket innebär att våra översättare endast får översätta till sitt modersmål. Vi ställer även krav på att de ska vara verksamma i det land vars språk de översätter till. Detta för att de ska hålla sig uppdaterade på språkets ständiga förändringar. 
 
Vi arbetar i kundteam, vilket innebär att du förutom en erfaren projektledare har ett team av professionella översättare knutna till just ditt företag. Detta för att de ska lära sig företagets terminologi, rutiner och språkstil. Som ett sista kvalitetsfilter genomför vi alltid en extra kontrollgenomgång av den översatta texten. Självklart ingår det alltid i vår basservice.
 

Översättning direkt i ert system

Våra översättare kan arbeta direkt med översättningen i ert eget system. Det kan exempelvis vara översättningar av webbsidor, mjukvara eller interaktiva utbildningar.
 

Maskinöversättning

Textforum erbjuder maskinöversättning (MT) i de fall det är lämpligt att använda det. Självklart använder vi oss då av den senaste säkra teknologin. För att få riktigt bra resultat kombineras maskinöversättning med kundspecifika översättningsminnen samt efterredigering av professionella översättare. Ta gärna kontakt med oss för att gå igenom ditt översättningsbehov så hjälper vi till att hitta den mest effektiva lösningen.
 

Marknadsanpassning/Lokalisering

Vi lokaliserar självklart språket till dina marknader allt efter dina önskemål. Våra översättare arbetar i det aktuella landet, vilket säkrar både språklig och kulturell kännedom. För att ytterligare säkerställa kvalitet och lokal marknadsanpassning erbjuder vi alltid tjänsten validering till våra kunder.
 

Kvalitetskontroll

På Textforum genomför vi alltid en egen språkgranskning före leverans vilket garanterar texter av högsta kvalitet. Vår språkansvarig är ytterst ansvarig för kvaliteten i alla våra översättningar och anlitar externa språkgranskare för att säkerställa att du som kund alltid blir nöjd. 
 

SEO-översättning (Search engine optimisation):

En tjänst som syftar till att du som kund skall få bästa möjliga träffar i sökmotorer. Vi använder oss av specialutbildade översättare som är experter på att optimera språket för webben.
 
Detta innebär att du alltid får feedback från oss om nyckelordets relevans, hur stor sökvolym nyckelordet har samt hur konkurrenskraftigt det är.
 
Kontakta oss för en offert så hjälper vi dig vidare!