Textforum

MASKINÖVERSÄTTNING

HAR MASKINÖVERSÄTTNING OCH AI EN PLATS I ER ÖVERSÄTTNINGSSTRATEGI?

Utvecklingen inom AI-genererade texter och maskinöversättning (machine translation, MT) går i ett högt tempo och kvaliteten har blivit väsentligt förbättrad på mycket kort tid, vilket gör att fler och fler ställer sig frågan hur de kan dra nytta av tekniken för sina översättningar. Textforum erbjuder maskinöversättning med olika grad av mänsklig inblandning beroende på dina behov och önskemål. Vi hjälper dig att sätta upp en strategi för att integrera MT och AI för dina översättningar baserat på dina förväntningar på slutresultat och texten som du vill översätta. Därefter genomför vi tester och föreslår en process och metod för att säkerställa att resultatet når upp till dina förväntningar.

Maskinöversättning

Vi administrerar hela översättningsprocessen och använder specifika översättningsminnen och termlistor för varje kund så att översättningen blir konsekvent för just ditt företag. Dessutom sparar vi resultatet och kan återanvända relevanta delar i framtida översättningar, för att spara både tid och pengar.

Efterredigering

För att höja kvaliteten av maskinöversatta och AI-genererade texter rekommenderar vi att låta en professionell efterredigerare läsa igenom texten. Efterredigering (post editing) innebär att kontrollera översättningen och rätta till eventuella fel samt säkerställa att kontext och stil överensstämmer med originaltexten. Vi kan dessutom erbjuda en extra kvalitetskontroll av vår interna språkgranskare som noga jämför översättningen med källtexten och säkerställer konsekvens mellan flera målspråk.

Hur hanterar vi säkerheten vid MT?

Vi erbjuder maskinöversättning via den senaste tekniken inom neural maskinöversättning (neural machine translation, NMT) och generativ AI-teknik, exempelvis ChatGPT. De system vi använder är integrerade direkt med vårt översättningsverktyg Trados Studio. All information krypteras och kommer inte användas för att träna maskinöversättningsmotorn eller andra kunders motorer.

Validera din maskinöversättning

Som ett sista kvalitetsteg rekommenderar vi validering av alla översättningar, oavsett om de är maskinöversatta eller inte. Genom validering säkerställer vi att översättningarna blir lokalt anpassade efter varje specifik marknad där ditt företag är verksamt.

Sätt upp din MT-strategi med oss.