Textforum

Göteborgsbaserat översättningsföretag med IT-fokus

Vi är en marknadsledande översättningsbyrå med 30 års erfarenhet och ett världsomspännande nätverk av översättare i 48 länder. Det innebär att vi finns på din marknad genom våra lokala översättare. Detta och mycket mer ger dig översättning av högsta klass med fokus på kvalitet och personligt bemötande.
 

Vår affärsidé

Att snabbt och med hög servicegrad leverera kvalitetssäkrade språk- och översättningstjänster med hjälp av ett globalt nätverk av professionella översättare och språkgranskare.

 

Detta lever vi efter

Textforum är det stabila, kundnära bolaget som når framgång genom sitt nätverk av professionella, lojala översättare och erfarna projektledare. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder och samarbetspartner en hög, kunnig och personlig service. Allt vi gör genomsyras av noggrannhet, effektivitet och kvalitetstänk. Vi arbetar med de ledande programmen och formaten inom branschen som till exempel XML, CAT-verktyg och DTP-program. 
 
Vår målsättning är att våra kunder alltid ska uppfatta och uppleva företagets egna mjukvaror som tidsbesparande, kostnadseffektiva och användarvänliga. 
 

Sekretess 

På Textforum hanterar vi dagligen sekretessbelagt material. Allt från pressreleaser till årsredovisningar för börsnoterade bolag. Allt material behandlas med strikt sekretess i alla led, med skriftliga sekretessavtal.
 

Vårt hållbarhetsarbete

Inköp till kontoret ska vara märkta med EKO, Svanen eller andra miljöcertifierade märken. Vi undviker i möjligaste mån att skriva ut på papper, och använder i stället digital säker hantering av dokument. Självklart källsorterar vi vårt avfall. Möten sker främst digitalt. När vi reser väljer vi hållbara transportsätt och klimatkompenserar där det är möjligt.

Vi stödjer välgörande ändamål med fokus på entreprenörskap i fattiga länder samt att värna om barns rättigheter och välmående. Några av de organisationer som vi stödjer är Plan, UNICEF och Musikhjälpen.

För oss på Textforum är en god arbetsmiljö viktigt, med allt från praktiska kontorshjälpmedel till en arbetsplan för avlastning och hur vi aktivt hjälper och stöttar varandra.

 

Ledning

Textforum ägs och drivs av Cecilia Humbla, VD, och Michael Koch, marknads- och säljansvarig, som också utgör bolagets styrelse.
 

Integritetspolicy

På Textforum AB behandlar vi dina personuppgifter enlig GDPR lagen. Läs mer om hur och varför vi hanterar personuppgifter.